Voortgang

Wij houden u graag op de hoogte van het nieuws over nieuwbouw Slingerbos in Huissen.

Lees hier alle ontwikkelingen over nieuwbouwproject Slingerbos. 

Slingerbos

Voortgang

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van nieuwbouwproject Slingerbos Huissen.

Wonen in Singerbos voortgang

Slingerbos Huissen 100% verkocht

De 60 grondgebonden woningen in nieuwbouwproject Slingerbos Huissen zijn allemaal verkocht!

Projectontwikkelaar Anky van Wijk RM RT van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. reageert enthousiast:  “Fase 1 van Slingerbos bestond uit 42 woningen. Die fase heeft in februari 2024 de 70% verkoop behaald. Daar zijn de laatste 18 woningen, fase 2, in mei 2024 bij aangesloten. Hierdoor is de 100% verkoop behaald.  Alle 60 woningen zijn definitief verkocht, een mooi resultaat voor ons. We gaan met de kopers de volgende fase in, de bouw! De meeste kavels zijn al overgedragen bij de notaris. Alle meer- en minderwerkopties worden nu definitief gemaakt en uitgezet naar de bouwer en houtbouw-producent. Voor alle kopers staat er direct ná de zomervakantie nog een feestelijk Kopers-event gepland. Tijdens dit event kunnen toekomstige bewoners elkaar leren kennen. We kijken hier enorm naar uit. De grondwerker is al op locatie bezig met het uitgraven van de funderingen. De casco’s (in CLT-houtbouw) zullen per cluster opgetrokken worden. Door deze efficiënte bouwmethode zal het hele plan in een treintje achter elkaar aan gebouwd kunnen worden."

Via o.a. de website van de ontwikkelaar en social media zullen t.z.t. updates gegeven worden over de bouw. 

Wonen in Singerbos voortgang

Eerste werkzaamheden op locatie gestart

De laatste maand van Q2 van 2024 is ingegaan en is er op locatie geheel volgens plan gestart met de eerste grondwerkzaamheden van de funderingen. We zijn dus gestart! Direct ná de Bouwvak 2024 zullen de eerste woningen dan écht de lucht in gaan. 

Wonen in Singerbos voortgang

Nieuwbouw Slingerbos Huissen Fase 2 = 70% verkocht

Goed nieuws voor kopers in fase 2 van nieuwbouw Slingerbos! Er zijn inmiddels 15 van de in totaal 18 woningen uit fase 2 verkocht.

Dat maakt zelfs meer dan 70% verkocht in fase 2 en in het totale project Slingerbos is nu 95% verkocht. De kopers uit fase 2 zullen binnenkort bericht krijgen en het vervolgtraject in gaan.

Op de projectwebsite www.woneninslingerbos.nl onder 'Woningaanbod' kunt u de laatste beschikbare kavels bekijken.

Wonen in Singerbos voortgang

Eerste kavels Slingerbos overgedragen aan kopers

De eerste 20 kavels in fase I van project Slingerbos zijn bij de notaris officieel overgedragen van projectontwikkelaar Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. aan de gelukkige kopers. Van harte gefeliciteerd allemaal!

De komende periode volgen er nog 22 kavels in fase I welke op transport gaan bij Luum Notarissen. Na fase I gaan we direct door met fase II, zodat deze woningen ook direct gebouwd kunnen worden. Zo houden we de vaart erin! Er zal een officieel moment komen voor de kopers om elkaar te ontmoeten. Iedereen is natuurlijk reuze benieuwd naar wie nou precies de nieuwe buren gaan worden.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden wanneer alle kavels uit fase I bij de notaris zijn getransporteerd. De kopers van fase II sluiten hier uiteraard gezellig bij aan. Kopers worden hiervan op de hoogte gebracht door hun accountmanager van Hans Janssen Makelaars of hun kopersbegeleider van LIV woonbelevingscentrum.

Wonen in Singerbos voortgang

Nieuwbouw Slingerbos Huissen Fase I = 70% verkocht

Het verkoopresultaat van project Slingerbos in Huissen is in 4 maanden tijd maar liefst 70%!

Er zijn inmiddels 38 van de in totaal 42 woningen uit fase I verkocht. Dat maakt zelfs 90% verkocht en inmiddels is hiervan al 79% getekend.

Met andere woorden… de bouw zal definitef van start gaan! De kopers hebben inmiddels allemaal bericht gehad en we zijn verheugd om met hen het vervolgtraject in te gaan.

De resterende kavels blijven allemaal beschikbaar voor verkoop. Op deze projectwebsite onder 'Woningaanbod' kunt u de nog beschikbare kavels bekijken.

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. wil alle bouwpartners en overige betrokkenen bij project Slingerbos bedanken voor deze succesvolle samenwerking.

Wonen in Singerbos voortgang

Succesvolle verkoop nieuwbouwproject Slingerbos

Met trots kunnen wij intussen melden dat bijna, op één enkele woning na, 70% van de woningen in de eerste fase van nieuwbouw Slingerbos is verkocht. Een mooi resultaat! Ook in de opvolgende fasen zijn er al meerdere woningen verkocht. 

Met deze succesvolle verkoop kijken we vol vertrouwen uit naar de volgende stappen in de ontwikkeling en realisatie van Slingerbos en het creëren van een duurzame nieuwe woonwijk in Huissen. De voorbereidingen voor de start van de bouw zijn al in volle gang en het terrein is al bouwrijp gemaakt. Hierdoor kan de bouw straks direct starten wanneer de volledige 70% is verkocht. Wanneer dit feestelijke moment bereikt is, krijgen de kopers hiervan een bericht.

De LIV WoonCoaches staan in de startblokken om de eerste kopers te ontvangen in het LIV Woonbelevingscentrum in Nijmegen. De WoonCoaches zullen de kopers begeleiden bij het maken van de meerwerk-keuzes; alle kopers worden binnenkort benaderd voor afspraken met de WoonCoaches en de specialisten voor keuken, sanitair en tegelwerk.

Wonen in Singerbos voortgang

Mortier gevonden op bouwterrein Slingerbos

Op het voormalig terrein van v.v. Jonge Kracht is (bijna op de middenstip) een explosief gevonden in de vorm van een Brisant mortier. Het explosief is direct veiliggesteld en de EOD heeft de mortier later op een andere locatie tot ontploffing gebracht. Het explosief heeft na ontdekking geen gevaar opgeleverd voor omwonenden.

Een onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwbouwprojecten is het NGE-onderzoek. NGE staat hierbij voor - Niet Gesprongen Explosieven -. Elk gebied waar in de periode 1940-1945 heftig is gevochten, is automatisch bestempeld als ‘verdacht gebied’. Een specialistisch team speurt de bodem af op zoek naar explosieven die niet zijn afgegaan tijdens WO-II. Gevonden explosieven worden door de EOD (Explosieven Opruimings Dienst) veilig gesteld en/of ter plaatse tot ontploffing gebracht.

Wonen in Singerbos voortgang

Geen zorgen om aansluiting Slingerbos op elektriciteitsnetwerk

Netbeheerders waarschuwen al langere tijd dat nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw in gevaar zijn, omdat er onvoldoende capaciteit is op het elektriciteitsnetwerk.

Hele nieuwbouwwijken kunnen hierdoor niet worden opgeleverd en kopers/ontwikkelaars/aannemers zitten met de handen in het haar.

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. heeft hier in 2020 al over nagedacht én naar gehandeld. Slingerbos is in de voorbereidingsfase niet in gevaar geweest en komt hierdoor in de bouw- en gebruikersfase ook niet in gevaar.

De bouwkavels 1 t/m 10 zullen worden aangesloten op het bestaande netwerk in de wijk. Voor de overige bouwkavels 11 t/m 60 is al in 2022 een nieuw trafo-station geplaatst wat wordt gedeeld met en al in gebruik is genomen door het achtergelegen sportcomplex.

Wonen in Singerbos voortgang

Nieuwe huisstijl en naam Hans Janssen Makelaars

Hans Janssen Garantiemakelaars is nu Hans Janssen Makelaars. Ongeveer twee jaar geleden zijn ze een transformatie proces gestart, gericht op het vernieuwen van hun aanpak en bijbehorende uitstraling.

Ruim 20 jaar zijn ze aangesloten geweest bij Garantiemakelaars. Nu gaan ze verder onder hun eigen naam, omarmen ze hun eigen identiteit en vernieuwen ze ook hun logo, uitstraling en andere elementen. Met de nieuwe huisstijl willen ze duidelijker laten zien dat hun verschillende ondernemingen, elk met hun eigen specialiteiten, bij elkaar horen. 

Ze blijven hun klanten bedienen met dezelfde toewijding en professionaliteit die ze gewend zijn, maar dan in een vernieuwd jasje. Deze verandering markeert een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis en ze zijn enthousiast om dit te delen. 

Wonen in Singerbos voortgang

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. aanwezig op WoonEvent 2023

Op zaterdag 28 oktober a.s. is projectontwikkelaar Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. aanwezig op het WoonEvent in het LIV | Woonbelevingscentrum te Nijmegen.

Wij kunnen u informeren én al uw vragen beantwoorden over ons nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen. U bent van harte welkom tussen 11.00 - 15.00 uur om langs te komen op onze stand.

LIV | Woonbelevingscentrum
Verlengde Energieweg 50
6541XX Nijmegen

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.woon-event.nl

Wonen in Singerbos voortgang

Vliegende start verkoop Slingerbos

Nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen heeft een vliegende start ervaren!

Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. is dan ook verheugd om te kunnen melden dat er binnen een week al 60% van het totale plan is gereserveerd. Dit naast de reeds verkochte kavels.

Projectontwikkelaar Anky van Wijk van Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. zegt in een reactie: “Wat een animo voor dit unieke nieuwbouwproject! De website is zeer druk bezocht en dit heeft heel veel nieuwe inschrijvingen opgeleverd, vooral van belangstellenden van buiten Huissen. Het mooiste scenario dat je je als ontwikkelaar kunt wensen is dat er direct 70% wordt verkocht en je kopers kunt garanderen dat de bouw gaat starten in 2024.”

Alle belangstellenden worden benaderd door de makelaars van Hans Janssen Makelaars en worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Deze gesprekken zullen in de komende weken gaan plaatsvinden. Uniek is dat na de verkoopgesprekken de kavels direct kunnen worden toegewezen. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Wonen in Singerbos voortgang

Start verkoop Slingerbos

Op maandag 02-10-2023 is de verkoop van nieuwbouw Slingerbos Huissen gestart.

Belangstellenden kunnen zich, via het online inschrijfformulier, inschrijven en de voorkeur voor hun favoriete kavel kenbaar maken. 

Na inschrijving zal er door de makelaar contact worden opgenomen voor een persoonlijke afspraak. Hierna kan het gewenste kavel direct worden toegewezen. Er kan worden ingeschreven op vrije kavelnummers en de inschrijving wordt op basis van binnenkomst behandeld. Belangstellenden die een afspraak willen plannen voor een reeds toegewezen kavel worden automatisch op de reservelijst geplaatst. 

De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024, dit is afhankelijk van de voortgang van de verkoop.

Wonen in Singerbos voortgang

Vernieuwd aanbod nieuwbouwproject Slingerbos

Nieuwbouwproject Slingerbos heeft een complete herontwikkeling ondergaan.

Benieuwd naar het nieuwe plan Slingerbos? 

Op de projectwebsite worden de verschillende woningtypen en specificaties gepresenteerd. De verkoop voor nieuwbouw Slingerbos start op 02-10-2023. De verkoop wordt verzorgd door makelaar Hans Janssen Garantiemakelaars. De contactinformatie van de makelaar kunt u hier vinden. 

Vanaf deze datum kan men zich inschrijven voor de verkoop. Na inschrijving zal er door de makelaar contact worden opgenomen voor een persoonlijke afspraak. Hierna kan het gewenste kavel direct aan u worden toegewezen. Belangstellenden die een afspraak willen plannen voor een reeds toegewezen kavel worden automatisch op de reservelijst geplaatst. 

Het is bekend dat de woningmarkt het afgelopen jaar onrustig is geweest. Met name de gestegen hypotheekrente, de gestegen (bouw-)kosten, de nieuwe wet- en regelgeving en het gedaalde consumentenvertrouwen hebben de verkoop van nieuwbouwwoningen volledig stil gelegd. 

Een reden voor ontwikkelaar Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. om niet af te wachten maar juist in actie te komen. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd project Slingerbos waarvoor de omgevingsvergunning reeds is afgegeven. Uitgangspunt is geweest om de woningen betaalbaarder te maken, zonder afbreuk te doen aan esthetiek en/of comfort. 

Wonen in Singerbos voortgang

Omgevingsvergunning project Slingerbos verleend

De omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen is verleend. Goed nieuws voor alle betrokkenen!

Op het voormalig terrein van voetbalvereniging Jonge Kracht zullen 60 grondgebonden woningen worden gebouwd.

Daarnaast zal in het centrum van Huissen aan de Malenborch een appartementencomplex van 16 appartementen worden gebouwd. De appartementen zullen worden verhuurd en zijn onderdeel van het 30% sociale verhuur-aspect binnen nieuwbouwplan Slingerbos. Het appartementencomplex blijft bij Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. in eigen portefeuille en beheer. 

Door de bouw van deze woningen voegt Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. in totaal 76 woningen toe aan de woningvoorraad van de gemeente Lingewaard.

Wonen in Singerbos voortgang

Voortgang bouwrijp maken Slingerbos

In Huissen aan de Bloemstraat en Frankentaler wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het bouwterrein. De inrichting begint al vorm te krijgen en de contouren van de nieuwe straat Meander worden duidelijk zichtbaar.

De riolering ligt in de grond en de gehele bekabelings-fase volgt daarna. Beiden dienen als voorbereiding voor de 60 nieuwbouw woningen die hier gebouwd gaan worden.

Tijdens de bouwvak 2023 zal er doorgewerkt worden aan het gehele tracé.

Wonen in Singerbos voortgang

Bouwrijp maken terrein Slingerbos gestart

In Huissen is gestart met het bouwrijp maken van het terrein van nieuwbouw Slingerbos.

Het team van firma Neijenhuizen Infra B.V. uit Bemmel zal starten met alle civieltechnische werkzaamheden. Hierdoor worden de eerste contouren van plan Slingerbos al zichtbaar en dat blijft niet onopgemerkt. Erg leuk om te zien dat we hier veel positieve berichten over ontvangen.

Naar verwachting zal de fase van het bouwrijp maken meerdere maanden in beslag nemen. Daarna gaan ze verder met het woonrijp maken van het terrein en de individuele bouwkavels.

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zoveel mogelijk ontzien tijdens deze fase van de bouw. Daarnaast wordt de reeds bestaande (tijdelijke) bouwweg gebruikt met ontsluiting aan de Polseweg.

Wonen in Singerbos voortgang

Straatnaam nieuwbouw Slingerbos bekend

De straatnaam voor de nieuwe wijk Slingerbos is bekend gemaakt op de website van de gemeente Lingewaard. De straat zal de passende naam 'Meander' gaan dragen.

De straatnamencommissie van de gemeente Lingewaard heeft de naam bedacht. Het is een passende naam zo vlak bij de aftakking van de Neder-Rijn. De nieuwbouw aan de Bloemstraat zal de straatnaam Bloemstraat verder doorzetten.

De Meander krijgt 2 ontsluitingen aan de bestaande Frankentaler voor gemotoriseerd verkeer, een nieuw fietspad (vanuit het centrum van Huissen richting Angeren) én een auto- en fietsvrij wandelpad dwars door de wijk heen.

Wonen in Singerbos voortgang

Lingewaerd Notarissen is Luum Notarissen geworden

Voor het nieuwbouwproject Slingerbos is projectnotaris Lingewaerd Notarissen aangesteld. Per 2023 is Lingewaerd Notarissen verder gegaan onder de naam: Luum Notarissen. 

Voor de kopers zal er verder niks veranderen. Luum Notarissen staat voor de energie die zij u geven door verlichting & helderheid te bieden in notariële vraagstukken. Zij staan voor u klaar zoals u van ze gewend bent en kijken ernaar uit om u te ontvangen in hun vernieuwde kantoorpand. 

Wonen in Singerbos voortgang

Geen gevolgen uitspraak Raad van State voor nieuwbouw Slingerbos

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor nieuwbouw Slingerbos in Huissen. 

Nieuwbouw Slingerbos heeft altijd ver ónder de maximale toegestane waardes voor stikstofuitstoot (CO²) gezeten. Het aandeel stikstofdepositie tijdens de bouw- en gebruikersfase is direct meegenomen in de Aerius-berekeningen en er is geen gebruik gemaakt van de bouwvrijstelling.

Verder zijn er geen overige risico's betreffende mogelijke stikstofdepositie doordat het project geheel in houtbouw wordt uitgevoerd. Houtbouw zorgt juist voor een verlaging van stikstofdepositie doordat CO² in hout wordt opgeslagen. Dat is nog eens duurzaam!

Wonen in Singerbos voortgang

Bestemmingsplan Slingerbos onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor nieuwbouw Slingerbos is deze week onherroepelijk geworden. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld of verzoek om voorlopige voorziening binnengekomen. Hiermee is het bestemmingsplan "Bloemstraat Fase 6 en Malenborch 7" onherroepelijk vastgesteld.

Een feestelijk moment voor Stelis Vastgoedwontwikkeling B.V. en alle betrokken bouwpartners.

Wonen in Singerbos voortgang

Sloop voetbalkantine gestart

Op voormalig terrein van v.v. Jonge Kracht in Huissen is gestart met de sloop van de nog aanwezige opstallen. 

De opstallen worden gedemonteerd, materialen worden gescheiden en afgevoerd. Daarna zal het terrein verder bouwrijp gemaakt worden. 

Omwonenden hebben een brief ontvangen waarop uitgelegd staat wat er staat te gebeuren en in welke periode.

Wonen in Singerbos voortgang

Vaststelling bestemmingsplan Slingerbos

Op 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Gemeente Lingewaard het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat fase 6 en Malenborch 7” (Slingerbos/Malenborch) vastgesteld.

Hiermee is voor Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. een grote stap voorwaarts gezet in de uiteindelijke realisatie van nieuwbouw Slingerbos!Verkoopprocedure Slingerbos

Hans Janssen Makelaars uit Nijmegen is de verkopend makelaar van het Slingerbos.
Zij staan klaar om alle vragen over het kopen van een nieuwbouwwoning te beantwoorden.

Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend brengen wij u in contact met een wooncoach van het LIV-Woonbelevingscentrum in Nijmegen. De wooncoach begeleid de kopers bij het maken van de keuzes voor het meer- en minderwerk en is het aanspreekpunt tijdens de gehele bouwperiode.

Hans Janssen Makelaars
Email: nieuwbouw@hansjanssen.nl 
Website: www.hansjanssen.nl 
Telefoon: 024 - 3244 244

LIV Woonbelevingscentrum
Website : www.livwonen.nl
Telefoon : 024 - 679 09 21

Het kopen van een nieuwbouwwoning is een grote stap. Er komen veel zaken op u af. Omdat u niet iedere dag een woning koopt, maken wij u via dit stappenplan alvast globaal wegwijs.

 • Stap 1

  Publicatie nieuwbouwproject Slingerbos

 • Stap 2

  Start verkoop

 • Stap 3

  Verkoopgesprekken met makelaars van Hans Janssen Makelaars

 • Stap 4 

  Toewijzing kavels

 • Stap 5

  Ondertekenen koop- en aannemingsovereenkomst

 • Stap 6

  Overdracht naar het bouwbedrijf en de kopersbegeleiders (LIV wooncoaches) 

 • Stap 7

  Showroombezoek en persoonlijke wensen inzake keuken, sanitair en tegels en definitieve meerwerkopties 

 • Stap 8

  Overdracht bij de notaris

 • Stap 9

  Kopers bijeenkomst (onder voorbehoud) - ontmoet de buren

 • Stap 10

  Bouw en oplevering 

Inschrijven

Wilt u ook wonen in het Slingerbos?

Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de verkoop van project Slingerbos. Vul het digitale inschrijfformulier a.u.b. zo volledig mogelijk in.

 

In deze omgeving heeft u ook direct de mogelijkheid om in te loggen op uw account. In uw account kunt u uw woning voorkeuren per bouwkavel opgeven of aanpassen. Kijk voor de beschikbare kavels op de interactieve kavelkaart. Voor gereserveerde kavels kunt u zich als reservekandidaat inschrijven.

 

Tot ziens in het Slingerbos!

Wonen in Slingerbos