Voortgang

Wij houden u graag op de hoogte van het nieuws over nieuwbouw Slingerbos in Huissen.

Lees hier alle ontwikkelingen over nieuwbouwproject Slingerbos. 

Slingerbos

Voortgang

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen van nieuwbouwproject Slingerbos Huissen.

Wonen in Singerbos voortgang

Start verkoop Slingerbos Huissen

Op maandag 02-10-2023 start de verkoop van nieuwbouw Slingerbos.

Vanaf dan kunnen belangstellenden zich, via het online inschrijfformulier, inschrijven en de voorkeur voor hun favoriete kavel kenbaar maken. 

Na inschrijving zal er door de makelaar contact worden opgenomen voor een persoonlijke afspraak. Hierna kan het gewenste kavel direct worden toegewezen. Er kan worden ingeschreven op vrije kavelnummers en de inschrijving wordt op basis van binnenkomst behandeld. Belangstellenden die een afspraak willen plannen voor een reeds toegewezen kavel worden automatisch op de reservelijst geplaatst. 

De bouw start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 en de oplevering is vanaf het laatste kwartaal van 2024. Dit is afhankelijk van de voortgang van de verkoop.

Wonen in Singerbos voortgang

Vernieuwd aanbod nieuwbouwproject Slingerbos

Nieuwbouwproject Slingerbos heeft een complete herontwikkeling ondergaan.

Benieuwd naar het nieuwe plan Slingerbos? 

Op de projectwebsite worden de verschillende woningtypen en specificaties gepresenteerd. De verkoop voor nieuwbouw Slingerbos start op 02-10-2023. De verkoop wordt verzorgd door makelaar Hans Janssen Garantiemakelaars. De contactinformatie van de makelaar kunt u hier vinden. 

Vanaf deze datum kan men zich inschrijven voor de verkoop. Na inschrijving zal er door de makelaar contact worden opgenomen voor een persoonlijke afspraak. Hierna kan het gewenste kavel direct aan u worden toegewezen. Belangstellenden die een afspraak willen plannen voor een reeds toegewezen kavel worden automatisch op de reservelijst geplaatst. 

Het is bekend dat de woningmarkt het afgelopen jaar onrustig is geweest. Met name de gestegen hypotheekrente, de gestegen (bouw-)kosten, de nieuwe wet- en regelgeving en het gedaalde consumentenvertrouwen hebben de verkoop van nieuwbouwwoningen volledig stil gelegd. 

Een reden voor ontwikkelaar Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. om niet af te wachten maar juist in actie te komen. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd project Slingerbos waarvoor de omgevingsvergunning reeds is afgegeven. Uitgangspunt is geweest om de woningen betaalbaarder te maken, zonder afbreuk te doen aan esthetiek en/of comfort. 

Wonen in Singerbos voortgang

Omgevingsvergunning project Slingerbos verleend

De omgevingsvergunning voor nieuwbouwproject Slingerbos in Huissen is verleend. Goed nieuws voor alle betrokkenen!

Op het voormalig terrein van voetbalvereniging Jonge Kracht zullen 60 grondgebonden woningen worden gebouwd.

Daarnaast zal in het centrum van Huissen aan de Malenborch een appartementencomplex van 16 appartementen worden gebouwd. De appartementen zullen worden verhuurd en zijn onderdeel van het 30% sociale verhuur-aspect binnen nieuwbouwplan Slingerbos. Het appartementencomplex blijft bij Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. in eigen portefeuille en beheer. 

Door de bouw van deze woningen voegt Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. in totaal 76 woningen toe aan de woningvoorraad van de gemeente Lingewaard.

Wonen in Singerbos voortgang

Voortgang bouwrijp maken Slingerbos

In Huissen aan de Bloemstraat en Frankentaler wordt hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het bouwterrein. De inrichting begint al vorm te krijgen en de contouren van de nieuwe straat Meander worden duidelijk zichtbaar.

De riolering ligt in de grond en de gehele bekabelings-fase volgt daarna. Beiden dienen als voorbereiding voor de 60 nieuwbouw woningen die hier gebouwd gaan worden.

Tijdens de bouwvak 2023 zal er doorgewerkt worden aan het gehele tracé.

Wonen in Singerbos voortgang

Bouwrijp maken terrein Slingerbos gestart

In Huissen is gestart met het bouwrijp maken van het terrein van nieuwbouw Slingerbos.

Het team van firma Neijenhuizen Infra B.V. uit Bemmel zal starten met alle civieltechnische werkzaamheden. Hierdoor worden de eerste contouren van plan Slingerbos al zichtbaar en dat blijft niet onopgemerkt. Erg leuk om te zien dat we hier veel positieve berichten over ontvangen.

Naar verwachting zal de fase van het bouwrijp maken meerdere maanden in beslag nemen. Daarna gaan ze verder met het woonrijp maken van het terrein en de individuele bouwkavels.

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken worden zij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en zoveel mogelijk ontzien tijdens deze fase van de bouw. Daarnaast wordt de reeds bestaande (tijdelijke) bouwweg gebruikt met ontsluiting aan de Polseweg.

Wonen in Singerbos voortgang

Straatnaam nieuwbouw Slingerbos bekend

De straatnaam voor de nieuwe wijk Slingerbos is bekend gemaakt op de website van de gemeente Lingewaard. De straat zal de passende naam 'Meander' gaan dragen.

De straatnamencommissie van de gemeente Lingewaard heeft de naam bedacht. Het is een passende naam zo vlak bij de aftakking van de Neder-Rijn. De nieuwbouw aan de Bloemstraat zal de straatnaam Bloemstraat verder doorzetten.

De Meander krijgt 2 ontsluitingen aan de bestaande Frankentaler voor gemotoriseerd verkeer, een nieuw fietspad (vanuit het centrum van Huissen richting Angeren) én een auto- en fietsvrij wandelpad dwars door de wijk heen.

Wonen in Singerbos voortgang

Lingewaerd Notarissen is Luum Notarissen geworden

Voor het nieuwbouwproject Slingerbos is projectnotaris Lingewaerd Notarissen aangesteld. Per 2023 is Lingewaerd Notarissen verder gegaan onder de naam: Luum Notarissen. 

Voor de kopers zal er verder niks veranderen. Luum Notarissen staat voor de energie die zij u geven door verlichting & helderheid te bieden in notariële vraagstukken. Zij staan voor u klaar zoals u van ze gewend bent en kijken ernaar uit om u te ontvangen in hun vernieuwde kantoorpand. 

Wonen in Singerbos voortgang

Geen gevolgen uitspraak Raad van State voor nieuwbouw Slingerbos

De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor nieuwbouw Slingerbos in Huissen. 

Nieuwbouw Slingerbos heeft altijd ver ónder de maximale toegestane waardes voor stikstofuitstoot (CO²) gezeten. Het aandeel stikstofdepositie tijdens de bouw- en gebruikersfase is direct meegenomen in de Aerius-berekeningen en er is geen gebruik gemaakt van de bouwvrijstelling.

Verder zijn er geen overige risico's betreffende mogelijke stikstofdepositie doordat het project geheel in houtbouw wordt uitgevoerd. Houtbouw zorgt juist voor een verlaging van stikstofdepositie doordat CO² in hout wordt opgeslagen. Dat is nog eens duurzaam!

Wonen in Singerbos voortgang

Bestemmingsplan Slingerbos onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor nieuwbouw Slingerbos is deze week onherroepelijk geworden. Er is bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld of verzoek om voorlopige voorziening binnengekomen. Hiermee is het bestemmingsplan "Bloemstraat Fase 6 en Malenborch 7" onherroepelijk vastgesteld.

Een feestelijk moment voor Stelis Vastgoedwontwikkeling B.V. en alle betrokken bouwpartners.

Wonen in Singerbos voortgang

Sloop voetbalkantine gestart

Op voormalig terrein van v.v. Jonge Kracht in Huissen is gestart met de sloop van de nog aanwezige opstallen. 

De opstallen worden gedemonteerd, materialen worden gescheiden en afgevoerd. Daarna zal het terrein verder bouwrijp gemaakt worden. 

Omwonenden hebben een brief ontvangen waarop uitgelegd staat wat er staat te gebeuren en in welke periode.

Wonen in Singerbos voortgang

Vaststelling bestemmingsplan Slingerbos

Op 16 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Gemeente Lingewaard het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat fase 6 en Malenborch 7” (Slingerbos/Malenborch) vastgesteld.

Hiermee is voor Stelis Vastgoedontwikkeling B.V. een grote stap voorwaarts gezet in de uiteindelijke realisatie van nieuwbouw Slingerbos!Verkoopprocedure Slingerbos

Hans Janssen Garantiemakelaars uit Nijmegen is de verkopend makelaar van het Slingerbos.
Zij staan klaar om alle vragen over het kopen van een nieuwbouwwoning te beantwoorden.

Nadat de koop-/aannemingsovereenkomst is getekend brengen wij u in contact met een wooncoach van het LIV-Woonbelevingscentrum in Nijmegen. De wooncoach begeleid de kopers bij het maken van de keuzes voor het meer- en minderwerk en is het aanspreekpunt tijdens de gehele bouwperiode.

Hans Janssen Garantiemakelaars
Email: nieuwbouw@hansjanssen.nl 
Website: www.hansjanssen.nl 
Telefoon: 024 - 3244 244

LIV Woonbelevingscentrum
Website : www.livwonen.nl
Telefoon : 024 - 679 09 21

 • Stap 1

  Publicatie nieuwbouwproject Slingerbos

 • Stap 2

  Start verkoop

 • Stap 3

  Toewijzing kavels

 • Stap 4 

  Informatie avond kopers en optanten (onder voorbehoud)

 • Stap 5

  Verkoopgesprekken met makelaars van Hans Janssen Garantiemakelaars

 • Stap 6

  Ondertekenen koop- en aannemingsovereenkomst

 • Stap 7

  Afspraken met LIV wooncoaches inzake keuken, sanitair en tegels 

 • Stap 8

  Definitieve meerwerkopties i.s.m. LIV wooncoaches

 • Stap 9

  Kopers bijeenkomst (onder voorbehoud)

 • Stap 10

  Overdracht bij de notaris

 • Stap 11

  Bouw en oplevering 

Inschrijven

Wilt u ook wonen in het Slingerbos?

Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de verkoop van project Slingerbos. Vul het digitale inschrijfformulier a.u.b. zo volledig mogelijk in.

 

In deze omgeving heeft u ook direct de mogelijkheid om in te loggen op uw account. In uw account kunt u uw woning voorkeuren per bouwkavel opgeven of aanpassen. Kijk voor de beschikbare kavels op de interactieve kavelkaart. Voor gereserveerde kavels kunt u zich als reservekandidaat inschrijven.

 

Tot ziens in het Slingerbos!

Wonen in Slingerbos